امروز دوست عزیزم حاج روح الله ترابی نسب امانت مسئولیت "دبیری قرارگاه فرهنگی علویون مازندران" را به حقیر سپردند. امیدوارم به لطف خدا شرمنده امام و شهدا نشوم.
ضمن عرض خدا قوت برای ایشان آرزوی توفیقات الهی دارم.
خدا ق" />
امـروز : پنجشنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳